Volonteri

„Što god učiniste jednom od ove moje i najmanje braće, meni učiniste!“

 (MT 25, 45)

Katolička udruga „Kap dobrote“ okuplja volontere i organizira volontiranje koje se temelji na kršćanskim načelima. Volonteri svjedoče vlastitu katoličku vjeru, vodeći se prvom i najvažnijom zapovjedi-zapovjedi ljubavi, pružajući svoje usluge svim korisnicima Udruge, bez obzira na njihov spol, boju kože, vjeroispovijest ili političko uvjerenje.

Volonteri Udruge provode sve svoje aktivnosti u skladu sa: Zakonom o volonterstvu, Etičkim kodeksom volontera, Pravilnikom o volontiranju, Statutom udruge i Pravilnikom o unutarnjem radu.

Volonteri su zajedno sa duhovnikom i zaposlenicima, nositelji svih aktivnosti te su nezaobilazni u ostvarivanju ciljeva naše Udruge, nesebično dajući svoje znanje i slobodno vrijeme.

VOLONTIRANJE

Volontiranje je aktivnost koja vodi do poboljšanja kvalitete života i uključuje pojedinca u društvena zbivanja. Pojedinac dobrovoljno ulaže osobno vrijeme, znanje i vještine za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe bez postojanja novčane naknade ili potraživanja ikakve imovinske koristi.

Volonter/ka sukladno odredbama Zakona o volontiranju je poslovno sposobna osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, a maloljetni volonter je radno sposobna osoba mlađa od 18 godina

Pojam volonterizma obično uključuje direktnu pomoć potrebitoj osobi, no postoje i drugi oblici volontiranja koji nisu usmjereni na direktan rad s ljudima, ali su jednako vrijedni.

S obzirom na bazična znanja, sposobnosti i afinitete volontere unutar Udruge dijelimo na:

  • volontere koji pružaju socijalne usluge korisnicima; posjete, nabava hrane i lijekova, plaćanje računa
  • volontere koji rade na poslovima tehničke prirode; fizički poslovi i usluge
  • volontere koji rade u tijelima Udruge i na drugim poslovima koje odredi Upravni odbor; prikupljanje financijskih sredstava, sudjelovanje u humanitarnim akcijama i sl..

Svaki volonter/ka ima i određene odgovornosti kojih se mora pridržavati u svojem radu. Dužan je volontirati u skladu sa stručnim i etičkim pravilima te prema uputama primljenim od koordinatora volontera. Sve informacije i osobne podatke korisnika, Udruge i sl. mora čuvati kao službenu tajnu. Zadatke koji mu budu dodijeljeni treba obavljati odgovorno i u dogovoreno vrijeme.

U našoj Udruzi osim volonterskih članova postoje i članovi podupiratelji. To su osobe koje nisu u mogućnosti posjećivati nekog od naših korisnika i pomagati mu u njegovim životnim potrebama, ali su u mogućnosti pomoći različitim donacijama (novčana pomoć, odjevni predmeti, prehrambene namirnice i sl.) te kroz molitvu biti podrška volonterima i zaposlenicima u njihovom radu.

POZIV VOLONTERIMA!!

Aktivnosti Udruge su brojne, a provođenjem istih nastoji se ostvariti osnovni cilj Udruge- pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Za to ste nam potrebni VI-nesebični ljudi dobre volje. Odvojite dio svoga vremena i usrećite nekoga već danas. Volontiranjem pomažete osobama u potrebi, široj društvenoj zajednici i sebi. Volontiranjem postajete sretniji i bolji ljudi…

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za volontiranje u Udruzi „Kap dobrote“ slobodno se javite koordinatoru/ici volontera:

telefonski, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00-16:00 sati na 01/2317-802

ili

osobno, ponedjeljkom u 17 sati na adresu- Palmotićeva 31 (prostorije pjevaonice)