Upravni odbor i grijanje naših korisnika

Jučer je bio sastanak Upravnoga odbora Kapi dobrote na kojem se odlučilo o tekućim i konkretnim potrebama naših korisnika. Utvrđeno je kako će biti i ovu cijelu zimu dovoljno drva za sve naše štićenike. Tako će im i ova zima, hvala Bogu biti topla, u njihovim skromnim domovima.