U toku provedba odluka o konkretnim potrebama korisnika

U ponedjeljak 03.05.2021. na sastanku Upravnog odbora donesene su odluke o najnovijim traženjima i potrebama korisnika.
S tim u vezi u toku su pakiranja i isporuke paketa hrane, higijenskih potrepština i dr. našim korisnicima.
Također su u toku i pripremni radovi u potrebnim zahvatima i popravcima u domovima naših štićenika.