U ponedjeljak još jedna teška i bolna akcija

Jedan dragovoljac i jedna dragovoljka(volonterka) Kapi dobrote, dogovoreno je , u ponedjeljak će početi akciju pružanja pomoći i zaštite još jednoj životno ugroženoj osobi. Po njihovom mišljenju, trenutno je u najtežem položaju od svih štićenika naše udruge. Čovjek je nepokretan, sam, bolestan, u neizdrživim higijenskim uvjetima. Treba nas pa mu idemo pomoći. Brat nam je!