Svi sveti!

Danas se molimo i sjećamo svih naših pokojnika. Kap dobrote pridružena je tom sjećanju i molitvi, posebno za svoga patera Cveka i pokojne svoje korisnike i dragovoljce (volontere).
U Božje ime, u njihovo ime i u ime naše udruge sutra već okrećemo se našim živim…, siromasima i nemoćnicima da bi i oni (pre)živjeli. Pridružite nam se dobri ljudi!