Pripreme za hladnije dane

Evo, još jedan dimnjak našega korisnika je uređen. A niti drva, Bogu hvala, neće nedostajati.