Povećan je broj starih i nemoćnih osoba koji traže i trebaju pomoć

U sklopu povećanoga broja onih koji traže pomoć od naše udruge, naša magistra socijalnog rada Kristina Konicija intenzivno je i na terenu, kako bi utvrdila potrebe i načine pomoći onima koji pomoć trebaju i traže. Tako zajedno s ostalim članovima Kapi dobrote nastoji u ovim otežanim uvjetima pomoći koliko god je to moguće u skladu sa svojim stručnim znanjima.