Posjeti naših dragovoljaca našim štićenicima pred Uskrs

I danas naši dragovoljci posjećuju i nose pakete našim štićenicima, jer dolazi nam Uskrs . Zabilježili smo i snimili nekoliko posjeta našim štićenicima u našemu Hrvatskom zagorju.