Obavijest

Sukladno odluci Upravnoga odbora, a s obzirom na stanje vezano za COVID-19 danas neće biti radnoga sastanka članova Kapi dobrote. Sva traženja i iznošenja potreba korisnika koja su predviđena za radni sastanak ponedjeljkom, iznositi će se putem telefona i elektronskom poštom, te pojedinačnim kontaktima u skladu s uputama nadležnih tijela. Sve aktivnosti udruge odvijaju se bez zastoja i u skladu s uputama nadležnih tijela.