Sastanak Upravnog odbora

Dana 28.05.2021. obilježit ćemo godišnjicu smrti patera Cveka, a o načinu i detaljima obilježavanja biti ćemo na vrijeme obavješteni.
Određeno je da prva redovna skupština udruge 2021. godine bude on-line, 31.05.2021.