Liječnik dr. Vinko Jurković: “U 30 godina rada na Hitnoj nisam vidio težeg i bolnijeg slučaja”

Jučer je okončana drama oko spašavanja jos jednog odbačenog, bolesnog i nemoćnog siromaha. Prvenstveno uz nesebičnu žrtvu i pomoć dr. Vinka Jurkovića smjestili smo našega štićenika u bolnicu gdje je odveden iz svoga zapuštenog i krvavog kreveta. Dr Vinko Jurković je u toku akcije uz ostalo rekao: “U 30 godina rada na Hitnoj nisam vidio težeg i bolnijeg slučaja”. Večer prije Hitna služba odbila ga je smjestiti na liječenje. Doktore Vinko , u ime naših siromaha i mučenika i u ime Kapi dobrote, hvala ti i neka tebe i tvoju obitelj Bog čuva i štiti na svim vašim putevima.