Krunica Hrvata svega svijeta

U petak 25. veljače, Krunicu Hrvata svega svijeta molili su članovi Kapi dobrote. Molitvu su preko Facebooka predvodili duhovnik udruge pater Zdravko Jelušić, koordinatorica volontera Divna, te volonteri Ana, Lili i Danilo.
Nakon pozdrava Hrvatima diljem svijeta i poziva na zajedničku molitvu, p. Zdravko je ukratko predstavio našu udrugu. Istaknuo je važnost socijalnog apostolata koji je započeo pater Antun Cvek prije više od pedeset godina, te sa suradnicima 1990. godine osnovao Katoličku udrugu Kap dobrote i bio njen duhovnik do svoje smrti. Udruga i danas djeluje promičući kršćanske vrijednosti te volonteri, zaposlenici i duhovnik udruge vođeni ljubavlju prema Bogu i čovjeku, brinu o oko 180 korisnika koji su u materijalnoj, tjelesnoj i duhovnoj potrebi, osobito željni prisustva čovjeka pokraj sebe.
Zahvalni Bogu za milost ljubavi prema bližnjemu, uputili su svoje molitve Gospodinu za sve volontere, zaposlenike, duhovnike, korisnike, podupiratelje i prijatelje udruge, žive i mrtve, te za sve ugrožene stravičnim ratom u Ukrajini, a na nakane svih molitelja, izmoljena je i krunica, žalosna otajstva.