Kap dobrote i dalje pomaže našoj Banovini

Od prvoga dana potresa, već predvečer istog dana, članovi naše udruge s kombijem potrebne vode za piće, pristigli su u Petrinju. Pomažemo i dalje i nismo se “umorili” od Banovine. Prošli petak naš dopredsjednik je već trideset i neki put bio donoseći pomoć potrebnima. Priprema za naredni odlazak je tijeku i kreće se s pomoći na Banovinu. U našim akcijama na terenu je s udrugom “Fra Mladen Hrkač” uspostavljena suradnja na putu pomaganja starim, nemoćnim i najugroženijim osobama.