Himna

SLAP

Teče i teče, teče jedan slap,

Što u njem znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara,

I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mogo’ sjati,

I moja kaplja pomaže ga tkati.