Formacija isusovačkih suradnika

Poštovani volonteri, započeli su susreti najavljenog programa formacije o ignacijevskoj duhovnosti u organizaciji Hrvatske pokrajine Družbe Isusove.
Na susretu isusovačkih suradnika 3. prosinca 2020. godine, na kojem smo i mi kao Udruga prisustvovali, iznesen je prijedlog pokretanja ove formacije o ignacijevskoj duhovnosti, pedagogiji, karizmi i sl. za članove isusovačkih suradničkih zajednica.
Isusovačke suradničke zajednice, udruge i kolektivi su raznoliki, broje različiti broj članova, okupljene su s različitim svrhama i potrebama i na različite su načine povezane s isusovcima. Neke od tih zajednica već imaju temeljitu i sveobuhvatnu formaciju te vrste, a u nekima postoji različiti interes u užem i širem krugu članstva.

Zato se postavilo pitanje: odakle započeti?
Budući nije bilo izvedivo započeti sa svima istodobno, isusovci su našim zajednicima ponudili prijedlog da započnu s formacijom svojevrsnih koordinatora ignacijevskog identiteta, jedan do dva čovjeka iz svake zajednice, koji bi zatim usvojene formativne sadržaje mogli prenositi u svoje zajednice i uvoditi svoje članove nadalje u programe koji se već održavaju ili će se održavati na nivou isusovačke Provincije.
Koordinatori bi trebali biti stalna poveznica s aktivnosti ignacijevske obitelji i biti posrednici u ignacijevskoj formaciji prema drugim članovima.
S takvim planom je 11. ožujka prvim susretom, a 20. ožujka drugim susretom započeo posebno oblikovan program ignacijevske formacije za navedene koordinatore koje se želi poučiti osnovama ignacijevske duhovnosti a da bi oni mogli započeti proces formacije svojih udruga/zajednica. Iz naše Udruge učestvovale smo Vesna Grimani Šparavec i ja, Divna Mufić.
Program formacije koordinatora sastojati će se od pet susreta planiranih održati do kraja školske godine, u kojima se slijedi Ignacijev duhovni razvoj te je to također određeno vrijeme osobnog razlučivanja zove li me Bog doista na ovaj način, sada i na ovome mjestu da mu služim, ali zatim i zajedničkog razlučivanja hoće li ovi kandidati nastaviti program punim intenzitetom.
Susreti su sami po sebi dinamični, daleko od teoretiziranja ili pouke na neki pasivan slušalački način.
Cilj prvih susreta, osim osnovnog upoznavanja s programom i međusobno, bio je upoznati alate koji nam trebaju pomoći na putu ostvarenja osobnog iskustva Boga u svome životu, da bismo kušali Božju blizinu i u svemu tražili i nalazili Boga.
Postavlja se pitanje: vjernici smo, vjerujemo u Boga Raspetog i Uskrslog koji je ovdje, s nama, živi Bog, no imamo li osobno iskustvo Boga? Imati živo iskustvo Boga nije privilegija nekolicine. Bog se želi obraćati svome stvorenju i čini to na jedinstven način sa svakim čovjekom ponaosob.
Želja je poučiti čovjeka da u svojoj nutrini nauči njegovati svijest o Božjoj prisutnosti. U tu svrhu na susretu smo vježbali „svjesnije iskusiti iskustvo“. To bi značilo razvijati veću svjesnost uvida u situacije svog iskustva, dnevnih situacija. Posvijestiti kako neka izvanjska okolnost konkretno djeluje na mene, naučiti primjećivati što se događa u mojoj nutrini a da bi mi to pomoglo razlikovati koji me putovi i znakovi na putu vode na način da u meni raste vjera, nada, ljubav, a koji ne.
U tom smislu predložena nam je pomoć kroz rad na tri plana:
1. dnevni ispit savjesti – EGZAMEN – jednostavan korak u molitvi, vrijeme odvojeno za razmatranje Božje prisutnosti u svakodnevnom životu koje je prožeto zahvalnošću. Sastoji se od nekoliko redovitih koraka te traje dvadesetak minuta dnevno. Ima za cilj pomoći čovjeku da otkrije kako se njemu Bog obraća u njegovoj svakodnevnici
2. dnevno čitanje Autobiografije sv. Ignacije Lojole, utemeljitelja Družbe Isusove
3. zajednički rad u grupi
Kada bi se započelo s prenošenjem alata u kojima smo poučeni, da li na kraju ovih pet predviđenih susreta ili možda i ranije, zasad nije našlo odgovora, ali namjera je ovako redovito izvijestiti o radu sve dok se ne formira oblik u koji ćemo pozvati volontere da se uključe. Sve kojima je ovaj tekst privukao pažnju, koji bi željeli od početka biti podrobnije izviješteni ili bi se od početka rado se uključili predlažem da se telefonski jave ili meni ili Vesni pa da prokomentiramo i detaljnije vas izvijestimo.
Susrete je započeo p. Renić, provincijal, dao uvodni ton i duhovnu podršku, te nas povjerio p. Špirancu koji se, sa suradnicima, konkretno, jasno i živopisno trudio pokazati kako stvari izgledaju u izvedbi.
Konkretno mi, u Udruzi Kap dobrote, ne možemo dovoljno zahvaliti za gostoprimstvo koje uživamo u okrilju isusovačke zajednice u svakom smislu; počev od praktičnih stvari – od prostora koje koristimo, duhovnika, p. Jelušića koji je na raspolaganju nama i našim korisnicima. Mi odavna uživamo u plodovima i zaslugama isusovačke zajednice, a sada nam je evo stigla i ova konkretna pomoć – duhovno se povezati i s ostalim zajednicama koje djeluju pri isusovcima i biti konkretno poučen iskustvom puta sv. Ignacija Lojole.

Divna Mufić