Djelatnosti i akcije udruge ovih dana

Uz redovne obilaske naših štićenika, otpremu paketa hrane ovih dana, danas je u tijeku i akcija piljenja i slaganja nove količine drva za ogrijev i grijanje naših korisnika. U narednim danima drva će se cijepati i otpremati onima kojima su potrebna.