Svi sveti

U ime članova Kapi dobrote, u povodu blagdana Svih svetih naš duhovnik pater Zdravko Jelušić i određeni broj članova Kapi dobrote, obišli su i pomolili se na grobu našeg pokojnog patera Antuna Cveka i na grobu Kapi dobrote, u kojemu počivaju naši pokojni štićenici. Tako briga Kapi dobrote za svoje štićenike u duhovnom i tjelesnom smislu nastavlja se i nakon njihovog odlaska s ovoga svijeta.