Socijalna služba

Aktivnosti unutar socijalne službe od iznimne su važnosti kako bi se našim korisnicima pomoglo na odgovarajući način, zadovoljile njihove životne potrebe te omogućio dostojanstveniji život. Zaposlenici i volonteri unutar ove službe svakodnevno odlaze korisnicima te na taj način prate njihove potrebe neovisno gdje se oni trenutno nalazili ( u svom domu ili na liječenju ). Na taj način prikupljaju se informacije potrebne za pružanje cjelovite pomoći, bilo duhovne, tjelesne ili materijalne prirode. Kontinuirana razmjena informacija između zaposlenika i volontera od iznimne je važnosti, jer korisnika je puno pa je bitno dobro posložiti prioritetne potrebe i pravovremeno reagirati te u konačnici pomoći kada je pomoć najpotrebnija.

Unutar socijalne službe korisnicima su na raspolaganju slijedeće vrste pomoći:

  • Pomoć njegovateljice- pomoć pri obavljanju osobne higijene, hranjenju i oblačenju, izvođenje jednostavnijih vježbi u svrhu održanja bolje pokretljivosti, provođenje osnova masaže u svrhu smanjenja bolnosti pojedinih dijelova tijela
  • Pomoć gerontodomaćice- pomoć u obavljanju kućanskih poslova, održavanje čistoće stana, briga o higijeni kreveta i posteljine, priprema obroka i sl.
  • Pomoć duhovnika- redovite posjete, razgovor podrške, utjehe ili ohrabrenja, davanje sakramenta kod bolesnih ili umirućih korisnika te svih korisnika koji za tim izraze potrebu
  • Pomoć volontera- redovite posjete korisnika, razgovor podrške, utjehe ili ohrabrenja, druženje s korisnicima i odlazak u šetnju, kupovina namirnica, odlazak k liječniku po recept ili uputnicu, odlazak u ljekarnu po lijekove, pratnja korisnika k liječniku, frizeru, u crkvu…, pomoć pri kućanskim poslovima, pomoć pri pripremi obroka i sl.
  • Pomoć radnog terapeuta i socijalnog radnika- redovite posjete korisnika, vođenje evidencije korisnika, pružanje psihološke pomoći i podrške, davanje savjeta vezano uz ostvarivanje socijalnih, medicinskih, pravnih i drugih prava, upućivanje na lokacije na kojima ista mogu ostvariti, suradnja sa; liječnicima opće prakse, Centrima za socijalnu skrb, domovima umirovljenika, gerontocentrima, bolnicama, Caritasom, udrugama i savezima, pravnom službom… (u svrhu ostvarivanje socijalne pomoći, prava na lijekove, specijalističke preglede, toplice, ortopedska pomagala i sl., radi smještaja u domove ili udomiteljske obitelji, odobrenja prava na topli obrok, rješavanje različitih pravnih pitanja i sl.),
  • Usluge praonice rublja- usluge pranja, sušenja i peglanja rublja