SOCIJALNA PRAVA KORISNIKA, siječanj 2019.

SOCIJALNA PRAVA korisnika od Centara za socijalnu skrb

i

SOCIJALNA PRAVA korisnika od Projekta Gerontološki centri Zagreba

 

INFORMACIJE dobivene od Centra za socijalnu skrb Medveščak i od Gerontološkog centra Medveščak za one koji nemaju ugovor o doživotnom uzdržavanju i sl.

->Dokument PDF