SKUPŠTINA UDRUGE

Obavještavamo sve volontere da će se Skupština Udruge održati dana 5.12.2016. u 17.00 sati u Palmotićevoj 31, u pjevaonici. Na dnevnom redu su 3 točke:

  1. Donošenje plana rada za 2017. godinu
  2. Donošenje financijskog plana za 2017. godinu
  3. Razrješenje člana Nadzornog odbora i izbor novog člana

Molimo da se odazovete na Skupštinu kako bi imali kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.