Sastanak Upravnog odbora

U srijedu 20.05.2020. održan je sastanak Upravnog odbora o konkretnim potrebama konkretnih korisnika, te o obilježavanju prve godišnjice smrti patera Cveka, 28.05.2020.