Radio Marija pomaže siromahe i korisnike Kapi dobrote

Za naše korisnike i naš rad dobri ljudi saznaju i preko Radio Marije na kojoj Kap dobrote ima emisiju u 17.00 sati svaku treću srijedu u mjesecu, osim u mjesecu srpnju. Tako nam je došao jedan dobrotvor s velikim darom za naše siromahe i korisnike, kako kaže, slušajući o njima u našoj emisiji na Radio Mariji. Hvala Radio Mariji i našim dobrotvorima.