Rad po odlukama Upravnoga odbora

Na sastanku Upravnoga odbora 01.07.2020.  odlučeno je o prijemu više novih dragovoljaca (volontera) i više novih korisnika, te o potrebama korisnika. Socijalna radnica kao i uvijek, za više korisnika, nakon očevida i posjete istima pripremila je izvješće  i objasnila njihova stanja i potrebe, te neka  njihova prava koje je potrebno ostvariti. Koordinatorica volontera odradila je potrebno kod prijema novih dragovoljaca i koordinacije dragovoljaca uopće.  Gerontodomaćica redovno  odrađuje zadaće u domovima korisnika. Praonica rublja stoji na raspolaganju i za nove korisnike i svojim kapacitetima moći će pružiti potrebno. Izvješća o potrebama korisnika u ponedjeljak su dali dragovoljci na redovnom radnom sastanku ponedjeljkom. Donesene su na Upravnom odboru konkretne odluke i mjere za  dostavu i opskrbu prehrambenim namirnicama, popravke i nabavu kućnih aparata u njihovim domovima i za to je zadužen Tehnički tim udruge .

U toku su provođenja svih odluka na terenu, odnosno u domovima i prebivalištima korisnika, te osiguranje  i ostvarenje njihovih prava.