Poziv

Poštovani pripadnici i podupiratelji Katoličke udruge Kap dobrote, od danas svoje tekstove, zapažanja i fotografije vezane uz rad i djelovanje Kapi dobrote i njezina osnivača patera Antuna Cveka tijekom 30 godina postojanja, šaljite našoj dragovoljki (volonterki) Snježani Bedeniković ili na e-mail naše udruge kako bi Kap dobrote svoja svjedočanstva i poruku objavila svome narodu i braći ljudima. Svjedočanstva o trima desetljećima borbe i truda za Boga i Njegove sinove i kćeri, a našu braću u nevolji, o trudu Kapi dobrote da se gladni nahrane, žedni napoje, bolesni pohode, nemoćni podižu, goli obuku… Ali ne riječima i paradama, nego organizirano i stalno, trudom i djelima, kao što se organizirano i stalno trudimo i brinemo za sebe, po Zapovijedi da ljubimo bližnje kao sebe same! Šaljite već od danas također radove i fotografije za naše ovogodišnje božićno glasilo (bilten). Veselimo se svakoj riječi i tekstu, fotografiji i poruci o radu naše Kapi dobrote, kojima ćemo trajno zabilježiti sve ono na što smo dužni upozoriti, prenijeti i poručiti.