Poziv volonterima „Kapi dobrote“ na 1. redovnu Skupštinu

1. redovna izborna Skupština Katoličke udruge “Kap dobrote”, održat će se 15. lipnja 2020. u 17h u Frankopanskoj ul. 17 (samostan Družbe sestara milosrdnica).
Molimo Vas da se odazovete na Skupštinu kako bi imali kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

 

Zagreb, 02. lipnja 2020.

Ana Kekez, predsjednica