Poziv

Braćo i sestre, i vi stariji i vi mladi  javite se i pridružite nam se …
I budite s nama dragovoljci (volonteri) katoličke udruge Kap dobrote patera Cveka. Pa ćemo zajedno štititi i pomagati naše siromašne i nemoćne, naravno samo onoliko koliko tko ima vremena; nekad je nemoćnom čovjeku i 5 minuta pomoći spas i veliko kao nama najveća planina.

Dragi ljudi dobre volje javljajte nam ako u susjedstvu ili na nekoj adresi znate za osobe koja su stare i nemoćne i ne mogu brinuti o sebi, a nemaju nikoga tko bi o njima brinuo. Pa ćemo mi doći i preuzeti brigu za njih onako kako nas je (na)učio naš pater Antun Cvek. Hvala vam!