Poruka patera Cveka za spas Hrvatske

Sutra u 17.00 sati slušajte emisiju Kapi dobrote na Radio Mariji na temu Korizma. U toj emisiji čuti ćete  patera Cveka i njegovu poruku za spas Hrvatske. U emisiji će također govoriti pater Ignacije Belak, isusovac i trenutno duhovnik Kapi dobrote, Marinko Šušak dragovoljac Domovinskoga rata i dragovoljac (volonter)  Kapi dobrote. Emisiju uređuje i  vodi Vinko Franković, također dragovoljac Domovinskoga rata i dragovoljac (volonter)  Kapi dobrote.