Održana skupština Kapi dobrote

Odlukom skupštine Kapi dobrote održane elektronskim i telefonskim putem, uslijed korona virusa odlučeno je da se produlji mandat osobama za zastupanje na 3 mjeseca