Obavijest

19.03.2020. Upravni odbor je na sastanku, u skladu s uputama nadležnih institucija, donio planove u radu udruge s naglaskom na pomaganje i brigu za korisnike u novonastaloj situaciji i narednom periodu.