Obavijest

Jučer je održan sastanak Upravnoga odbora Kapi dobrote na kojemu se raspravljalo i donijete odluke o vrsti i potrebnoj brzini pomoći više korisnika o kojima udruga brine. Također se raspravljalo o pripremi i toku Skupštine udruge 23.03. 2020.