Ne može se brinuti o sebi, a nema nikoga tko bi brinuo o njemu. Pomoći ćemo koliko možemo.