Naši korisnici

U obilascima naših korisnika, ono što smo mnogi opazili uistinu su Posebni trenuci kada počne molitva Bogu. Lica tih naših korisnika i mučenika kada počne molitva, isti tren…poprimaju neki čudan od-sjaj, koja se ne mogu drugdje vidjeti, osim jedino još na licu male zanesene djece kada se onako nevino i neproračunato obraćaju nekome koga oni ljube…

Tu Ljubav i poniznost naših korisnika pred Bogom vrijedi vidjeti i tu sliku zadržati, kako bi je i mi dosegli, jer to nama ide mnogo teže kako i govore plodovi ovoga svijeta i NAŠEGA vremena.

Jedan od nas dragovoljaca Kapi dobrote prije dva dana pitao je korisnika o kojemu brine da li on vjeruje u Isusa, jer su razgovarali o tim ozbiljnim temama u kojima su obojica imali dobrog sugovornika. I korisnik je u istom trenu…, na pitanje odgovorio: „ Ne znam , jer nisam Ga vidio, ali ako postoji onda je On sigurno u dobrim ljudima.“

O ovom odgovoru i širinama, dubinama i visinama… koje otvara taj odgovor naš dragovoljac još razmišlja. Pa evo možete i vi dragi čitatelji i pripadnici Kapi dobrote pridružiti se razmišljanju o ovom mudrom odgovoru našega siromaha i korisnika; gdje se to Isus može naći ako Ga tražimo …