Naši dragovoljci volonteri

Uz pojedince, pripadnike i podupiratelje Kapi dobrote imamo u našoj udruzi i drugačije “sastave” naših dragovoljaca; dvije sestre Stanku Petek i Ljiljanu Greblički, majku i sina Snježanu i Mihaela Bedeniković, oca i sina Marinka i Luku Šuška, muža i ženu Antu i Lili Gracin, Ivana Matkovića i njegovu tetu Vesna Primorac. Svi oni zajedno unatoč brojnim radnim i obiteljskim obavezama stižu i uspijevaju brinuti i štititi naše bližnje koji su siromašni, nemoćni i ne mogu se brinuti o sebi, a korisnici su naše Kapi dobrote.