Molitve

Presveto Srce Isusovo

“Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.”

Presveto Srce Isusovo,

izvore svakoga dobra,

ja ti se klanjam,

vjerujem u te,

ufam se u te,

ja te ljubim i kajem se za svoje grijehe.

Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce,

učini ga poniznim, strpljivim, čistim

i da u svemu odgovara tvojim željama.

Daj o dobri Isuse,

da ja živim u tebi i ti u meni.

Štiti me u opasnostima,

tješi me u nevoljama i žalostima.

Udijeli mi zdravlje tijela.

Blagoslovi sav moj rad

i daj mi milost svete smrti!

Amen

Važnost pobožnosti presvetom Srcu Isusovom

VAŽNOST POBOŽNOSTI PRESVETOM SRCU ISUSOVU

Reci mi, sinko, jesi li sretan? Jesi li zadovoljan? Je li tvoje srce smireno? Uživa li ono onu smirenost koja sliči smirenosti pijeska na dnu dubokog mora?

Ili si možda i ti poput onih duša koje uzdišu jer na svakom koraku padaju u grijeh i, kao golubice okaljanih krila, ne mogu da uzlete u čišće,uzvišene visine!

Možda i ti spadaš među one duše koje se putem kreposti vuku sapete teškom sušicom duha – ime joj je mlakost?

Ili si možda poput onih duša koje, istina, ne žive u grijehu, ali se niti ne vježbaju u kreposti. Iz njihovih očiju odsijeva malodušje jer, iako neprestano pokušavaju poletjeti u visinu, uvijek ponovno padaju na zemlju, kao orlovi podrezanih krila, i nikada im ne uspijeva da uzlete.

Ili se umaraju kao pješak na sklizavu putu: neprestano korača naprijed, a tako malo odmiče.

Kad bi ti znao koliko žalim takve sirote duše. A tako ih je puno!

Poslušaj riječi utjehe što sam ih povjerio svojim najpovjerljivijim prijateljima da preko njih, kao preko električnih žica, prostruji svijet oganj mojega Srca, puna ljubavi: » Neizmjerno je bogatstvo milosti i blagoslova što ga ovo sveto Srce u sebi krije. Ne znam ima li u duhovnom životu ijedna vježba pobožnosti koja bi mogla, u tako malo vremena, dušu bolje uzdići do najviše savršenosti i dati joj da osjeti prave slasti koje nalazimo u službi Isusa Krista. «

  »  Ne znam, draga Majko, hoćete li vi razumjeti što je to pobožnost prema presvetom Srcu našega Gospodina Isusa Krista, o kojoj vam govorim, a koja proizvodi veliki plod i promjenu u svima koji joj se posvete i sa žarom predaju. «

» Svjetovne će duše naći po toj pobožnosti sve pomoći nužne njihovu staležu, to jest mir u obitelji, pomoć u poslovima, blagoslov u svim svojim pothvatima, utjehu u svim trpljenjima. Baš u tom presvetom Srcu one će naći utočište za čitava svoga života, a osobito u smrtnom času. O kako je slatko umrijeti onomu koji je nježno štovao presveto Srce Isusa Krista! «

» Nastojte osobito da tu pobožnost prigrle redovničke osobe, jer one će iz nje crpsti toliko pomoći da im neće trebati drugoga sredstva za oživljavanje prave revnosti i najsavjesnije vršenje Pravila, čak i u zajednicama koje su dobrano popustile; a one koje vjerno vrše Pravila dovest će do vrhunca savršenosti. «

 » Jednog petka, za vrijeme pričesti, reče On ove riječi svojoj nedostojnoj robinji: „ Obećajem ti u velikom milosrđu svoga Srca da će moja svemoguća ljubav dati milost konačne pokore svima koji se budu pričestili uzastopce kroz devet prvih petaka u mjesecu. One neće umrijeti u mojoj nemilosti i bez sakramenata. Moje će im božansko Srce biti sigurnim utočištem u času smrti. “ «    ( sv. Margareta Marija Alacoque )

» Naš slavni zaštitnik sv. Mihael, praćen neizbrojivom svitom anđeoskih duhova, opetovano me uvjeravao da je njemu povjerena pobožnost prema presvetom Srcu kao jedna od najvažnijih stvari za proslavu Božju i za korist sv. Crkve, kakva nije dana nikada u dugom nizu vjekova otkako svijet postoji…  Tajna skrivena tolikim vjekovima, sakrament nanovo objavljen svijetu, osnova, od vječnosti pripravljena ljudima na korist, a tek sada otkrivena Crkvi, svraća na se, tako reći, pogled samoga Boga, kojemu je toliko stalo do našega dobra i do proslave Spasitelja.«   (časni sluga Božji Bernard Hoyos DI )

» Činilo mi se da vidim u duši to svijetlo Srce Isusovo, to poklona vrijedno sunce, koje prosipa svoje zrake po zemlji, najprije pomalo, a onda sve više i više, dok nije konačno obasjalo čitav svijet. I On mi reče: „ Sjajem toga svjetla bit će obasjani svi narodi i plemena, i ugrijat će se na njegovu žaru.“ « ( sestra Marija od božanskog Srca )

Reci mi sada iskreno, sinko, nisi li i ti, čitajući ove retke, počeo vjerovati da je pobožnost prema mom presvetom Srcu nešto uistinu veliko? Ako se nisi u to posve uvjerio, prouči tu stvar dobro i sam ćeš se osvjedočiti. Želio bih da se u to posve uvjere svi moji vjernici, a napose moji svećenici i redovnici. Ne želim nipošto da oni u nju povjeruju jer su o njoj nešto čitali ili slušali, nego želim da se živo osvjedoče i vlastitim studijem. Samo tako, naime, stvaraju se ljudi koji mogu činiti velike stvari na zemlji. O kad bi se i ti uvjerio u važnost pobožnosti prema mom presvetom Srcu!

Najdragocjeniji moji dragulji leže na dnu moje riznice. Zato je, nažalost, tako malo ljudi koji su ih primijetili.

Ova je pobožnost kao zlatna žila koja presijeca čitavo polje Crkve. Ljudi općenito iskorištavaju samo gornje slojeve, one koji su bliže površini pa ih mogu lako zapaziti i bez mnogo truda se njima okoristiti. Toliki, naprimjer, primaju sv. Pričest na prve petke u mjesecu i posvećuju svoje obitelji mom presvetom Srcu; toliki bar ponekad prebivaju nekoj svečanosti meni u čast; toliki se upisaše u neku bratovštinu i vrše njezine lakše dužnosti, ali svi su oni kao putnici koji, prolazeći pokraj zlatne žile, odgrnu malko zemlju i zadovoljavaju se s nekoliko zrna zlata što ga nađu onako usput, a tako je malo onih koji žele dublje kopati. Vrlo malo je onih koji žele biti rudari od zanata!

A ja tako čeznem za dušama koje će shvatiti svu vrijednost te pobožnosti, koje će uroniti u dubine moga presvetog Srca da iz njega crpe blago da mene posve upoznaju i obogate se mojom ljubavlju. Nakon te spoznaje sam će od sebe doći čin koji je zapravo i svrha moje objave: ONI ĆE SE PREDATI MENI, A JA ĆU SE PREDATI NJIMA. Drugim riječima, meni će posvetiti svega sebe i sve svoje!

Molitva bezgrešnom srcu Marijinom

srcemarijino

Osobna posveta bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja,

tvojemu bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela.

Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti,

na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnoga posvećenja,

da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!

Neka se u meni i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja!

Amen

Uvodna molitva sastanka članova Udruge

uvodna 

Gospodine Isuse Kriste,

Evo me k tebi s molitvom, da s više vjere kročim kroz ovaj život.

Vjerujem, da je križ koji nosim i dio tvoje patnje,

a isto tako uskrsnuće ono što me čeka.

Pomozi mi Isuse da u suradnji s tobom,

sve životne poteškoće lakše podnesem.

Gospodine, prikazujem ti svoje žrtve, molitve i dobra djela,

na čast srcu Isusovu i srcu Marijinu,

za sve one koji su u težoj situaciji od mene.

I također za one koji rade u „Kapi dobrote“,

Zakladi „Biskup Josip Lang“,

i drugim katoličkim udrugama i ustanovama.

Amen

 

Slava Ocu i Sinu i Duhu svetomu…

Završna molitva sastanka članova Udruge

 uvodna

Dobri Bože,

Dobrotom si nas dozvao u ovaj život

i na dobrotu si nas pozvao.

 

Dobrotom zažari naše dlanove,

dobrotom natopi naše nutrine.

 

Dobrotom prati naše dobrotvore,

dobrotom razveseljuj naše prijatelje.

 

O dobroto, o dobroto, o dobroto

 

Slava Ocu i Sinu i Duhu svetomu…

Molitva za zdravlje

Molitva za zdravlje

Majko milosti i ljubavi, pogledaj na me u mojoj nevolji.

Tebi je znano koliko muči bolest…

Ona mi tijelo iscrpljuje, duh i dušu uznemiruje i sputava u vršenju dužnosti.

Oduzima mi radost životu i užitak u slavljenju Boga.

Neka me tvoj ljubljeni Sin, po tvom majčinskom zagovoru, oslobodi od ove bolesti i povrati mi zdravlje duše i tijela, ako je to volja Oca nebeskoga.

A ja ti, Majko, obećavam da ću te cijeloga života zahvalno častiti na slavu Božju.

Svoju ću zahvalnost iskazivati boljim kršćanskim životom i savjesnim vršenjem svojih dužnosti.

Ti, koja nikoga u nevoljama ne odbijaš, pogledaj na me, Majko od milosti.

Isprosi mi strpljivost u bolesti i predanosti Božjoj volji, koju želim prihvatiti i vršiti u svemu.

Hvala ti, Nebeska Majko.

Amen

 

Zdravo Marijo….

Devetnica

Devetnica Božanskom milosrđu

O devetnici

Isus je priopćio sestri Faustini želju da se kao priprema za Blagdan Božanskoga milosrđa obavi devetnica njemu u čast. Devetnica započinje na Veliki petak, a završava u subotu uoči Bijele nedjelje. (Ta se devetnica može moliti i u svako drugo vrijeme.) Gospodin je rekao sestri Faustini: “Želim da ovih devet dana dovodiš duše k izvoru mojega milosrđa kako bi u njemu našle snagu, milost i hrabrost za ovaj život, posebno u trenutku smrti. Za ove pobožnosti dijelit ću svakojake milosti.”

Devetnica se moli tako što se izmoli krunica i molitve od svakoga dana. Uz to se mogu dodati i Zazivi Božanskoga milosrđa.

PRVI DAN

Isus: Prinesi Mi danas cijelo čovječanstvo, ali posebno sve grešnike i uroni ih u more Mojeg Milosrđa. Time Me tješiš u Mojoj gorkoj žalosti, u koju Me utapa gubitak duša.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, Tvoja osobina jest nama se smilovati i praštati nam. Ne gledaj na naše grijehe, nego na naše pouzdanje što imamo prema Tvojoj beskrajnoj dobroti. Primi nas u stan Tvojeg Milosrdnog Srca i zadrži nas vječno u Njemu. To te molimo po Tvojoj ljubavi, u kojoj si sjedinjen s Ocem i Duhom Svetim.

Vječni Oče, pogledaj Svojim blagim okom na cijelo čovječanstvo, ali posebno na jadne grešnike. Ono je spašeno u Milosrdnom Srcu Isusovu. Po Njegovoj gorkoj muci iskaži nam Svoje smilovanje, tako da hvaljena bude svemoć Tvojeg milosrđa u sve vjekove. AMEN.

DRUGI DAN

Isus: Danas mi privedi sve duše svećenika i redovničkih osoba i uroni ih u Moje neistraživo milosrđe. One su mi dale snage podnijeti gorku muku. Po njima, kao kroz kanale izlijeva se Moje milosrđe na čovječanstvo.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, od Tebe dolazi sve što je dobro- umnoži u nama milost, da vršimo dostojna djela milosrđa, da bi oni koji nas gledaju, veličali Nebeskog Oca Milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj Svoji dobrodušnim očima na izabrano stado u Tvojem vinogradu. Na duše svećenika i redovničkih osoba i daruj im snagu Tvojeg Blagoslova. Osjećajem srca Tvoga Sina, u kojem su spašeni, podari im snagu Tvojeg svijetla da bi mogli drugima prethoditi na putu spasenja, da bi zajednički pjevali dovijeka hvalu Tvojem neiscrpivom milosrđu. AMEN.

TREĆI DAN

Isus: Danas mi dovedi sve vjerne i pobožne duše i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Te su me duše utješile na putu križa. One su bile kapi okrepe u moru gorčine.

Molitva s. Faustine: Isuse, samo Milosrđe, Ti nam svima darivaš bogate milosti iz blaga Tvoga milosrđa. Primi nas u stan Tvojeg Milosrdnog Srca i ne puštaj nas dovijeka iz njega. Zato te molimo po Tvojoj neshvatljivoj ljubavi, u kojoj izgara Tvoje Srce prema Nebeskom Ocu.

Vječni oče, pogledaj Svojim milosrdnim očima na vjerne duše, kao nasljedstvo Tvojeg Sina. Udijeli im, zbog Tvoje gorke muke, Tvoj blagoslov. I uzmi ih u Svoju trajnu zaštitu, da ne izgube ljubav i blago svete vjere, nego da veličaju s četama anđela i svetih Tvoje beskrajno milosrđe u sve vjekove. AMEN.

ČETVRTI DAN

Isus: Danas Mi dovedi pogane i one koji Me još ne poznaju. I na njih sam mislio za vrijeme Moje gorke muke. Njihova buduća marljivost tješila je Moje Srce. Uroni ih u more Mojeg milosrđa.

Molitva s. Faustine: Isuse, samo milosrđe, Ti si svjetlo cijelog svijeta. Primi u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca duše pogana koje Te još ne poznaju. Neka zrake Tvoje milosti prosvijetle njih, da i oni zajedno s nama proslavljaju čuda Tvojeg milosrđa i ne daj im više izlaziti iz stana Tvojeg Premilosrdnog Srca.

Vječni Oče, pogledaj Tvojim milosrdnim očima na duše pogana, koji Te još ne poznaju, ali koji su zaštićeni u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Vodi ih do svjetla Evanđelja. Te duše ne znaju, kako je velika sreća ljubiti Tebe. Učini, da i oni slave puninu Tvojeg milosrđa u sve vijeke. AMEN.

PETI DAN

Isus: Danas Mi dovedi duše heretika i odmetnika i uroni ih u more Mojeg milosrđa. U gorkim mukama oni razdiru Moje Tijelo i Moje Srce-to je Moja Crkva. Kad se vrate jedinstvu Crkve, onda će zacijeliti Moje rane i time će ublažiti Moje muke.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, Ti si sama Dobrota. Ti ne uskraćuješ prosvjetljenja onima koji Te za to mole. Primi u stan Tvog Premilosrdnog srca duše heretika i odmetnika. Vodi ih u Tvom svjetlu do jedinstva Crkve. Ne otpuštaj ih iz stana Tvog Premilosrdnog Srca i učini da i oni veličaju velikodušnost Tvojeg milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na duše heretika i odmetnika, koji su spiskali Tvoja dobra i zloupotrijebili Tvoje milosti ustrajući tvrdokorno na svojim pogreškama. Ne gledaj na njihove pogreške, nego na ljubav Tvojeg Sina i Njegovu gorku muku koju je uzeo na Sebe poradi njih, jer i oni su uključeni u Premilosrdno Srce Isusovo. Učini, da i oni slave Tvoje veliko Milosrđe u svu vječnost. AMEN.

ŠESTI DAN

Isus: Danas Mi donesi tihe i ponizne duši također one male djece i uroni ih u Moje milosrđe. Te duše imaju veliku sličnost s Mojim Srcem. One me hrabre u Mojim gorkim mukama smrti. Promatram ih kao Moje anđele na zemlji što čuvaju Moje oltare. Na njih izlijevam cijele rijeke milosti. Moje milosti može prihvatiti samo ponizna duša. Poniznim dušama darivam Svoje povjerenje.

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti sam si kazao:”Učite se od Mene, ja sam blaga i ponizna srca.” Primi u stan Tvog Premilosrdnog Srca blage i ponizne duše i duše male djece. Te duše očaravaju cijelo nebo i Nebeski Otac nalazi u njima posebno zadovoljstvo. One su kita cvijeća pred Božjim prijestoljem i Bog sam raduje se njihovom mirisu. Te duše imaju u Srcu Isusovu trajan stan i neprestano pjevaju zahvalnu pjesmu ljubavi i milosrđa u vijeke.

Vječni Oče, pogledaj očima Tvojega Milosrđa na tihe i ponizne duše i na duše male djece One su sve primljene u stan Premilosrdnog Srca Isusova. Te duše najviše sliče Tvojem Sinu. Miomiris tih duša uzdiže se sa zemlje i dopire do Tvojeg Prijestolja. Oče milosrđa, svake dobrote, molim Te ljubavlju i zadovoljstvom, koje imaš u tim dušama, blagoslovi cijeli svijet, da bi sve duše zajednički pjevale hvalu Tvojem milosrđu u sve vijeke. AMEN.

SEDMI DAN

Isus: Danas mi donesi duše koje posebno časte i slave Moje milosrđe. Te duše najčešće su oplakivale Moju muku i one su najdublje prodrle u Moj Duh. One su živo ogledalo Mojeg Milosrdnog Srca. Te duše svijetlit će u budućem životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće potpasti ognju paklenom. U času smrti posebno ću se pobrinuti za svaku od njih.

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Tvoje Srce je samo milosrđe. Primi u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca one duše što posebno štuju i proslavljaju veličinu Tvojega milosrđa. Te su duše jake samom snagom Božjom u svakoj muci i protivštinama. One prednjače povjerenjem u Tvoje milosrđe. Te duše su sjedinjene s Isusom i nose na svojim ramenima cjelokupno čovječanstvo. One neće biti podložene strogom sudu, jer će biti u smrti obavijene Tvojim milosrđem.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na one duše koje veličaju i štuju Tvoje najveće svojstvo – neiscrpivo milosrđe. One su uključene u Milosrdno Srce Isusovo. Te su duše živo Evanđelje. Njihova duša, prepunjena radošću, pjeva pjesmu najuzvišenijeg milosrđa. Molim Te, Bože, iskaži im milosrđe prema nadi i pouzdanju koje imaju prema Tebi. Neka se na njima ostvari Isusovo obećanje:”Duše, koje štuju Moje neistraživo milosrđe, branit ću kao Svoju vlastitu čast, a posebno u času smrti.”

OSMI DAN

Isus: Danas mi dovedi one duše, koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Neka rijeke Moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše Ja posebno ljubim. One ostvaruju zadovoljštinu Mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga Moje Crkve sve oproste i žrtvuj ih za njih? O, kad bi poznavala njihove muke, neprestano bi davala duhovnu milostinju za njih, i odnosila njihov dug Mojoj pravednosti.

Molitva sv. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si Sam kazao da zahtijevaš milosrđe. Uvedi u stan Tvog Premilosrdnog Srca duše iz čistilišta koje toliko ljubiš, ali koje se ipak moraju otkupiti iz Tvoje pravednosti. Neka rijeke Tvoje Krvi i Vode, što su utekle Tvome srcu, ugase žar vatre čišćenja, da se i tamo proslavlja moć Tvojeg milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj Tvojim milosrdnim očima na mjesto očišćenja trpećih duša što su spašene Premilosrdnim Srcem Isusovim. Molim Te po gorkoj muci Isusa, Sina Tvojega i po gorčini, kojom je bila ispunjena Njegova Presveta Duša, iskaži Svoje milosrđe dušama, što su pred očima Tvoje pravednosti. Ne gledaj na njih drugačije nego ranama Tvog Preljubljenog Sina, Isusa. Ta vjerujemo, da je Tvoja dobrota i Tvoje smilovanje neizmjerno.

DEVETI DAN

Isus: Danas Mi privedi ohladnjele duše i uroni ih u ponor Mojeg milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju Moje Srce. U Maslinskom vrtu Moja je duša doživjela najveće gađenje od jedne jedine ohladnjele duše. Hladne duše bile su razlogom Mojim riječima: Oče, ukloni taj kalež, ali samo ako je to Tvoja volja. Njihovo posljednje sidro spasenja jest bijeg Mojem milosrđu.

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si čisto smilovanje. Dovodim u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca ohladnjele duše. Neka se te zaleđene duše, što sliče mrtvim tijelima i ispunjaju Te takvim užasom, zagriju na vatri Tvoje čiste ljubavi. O Premilosrdni Isuse, upotrijebi svemoć Tvojeg milosrđa ih uvedi u žar Tvoje ljubavi i podari im svetu ljubav, jer Ti sve možeš.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima ohladnjele duše, ali koje su skrivene u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Oče Milosrđa, vapim Ti po gorkoj muci Tvojega Sina i po Njegovom trosatnom umiranju na križu, dopusti da i one slave bezdan Tvojeg milosrđa.