Kap dobrote s punim kombi vozilom pomoći na putu je za Petrinju