Još jedna bitka za život brata svoga

Naši dragovoljci s jednim od najvećih patnika među našim kornisnicima. Rane, nepokretnost, nehigijenski uvjeti, bol tijela i duše. Čekamo hitnu i pobrinuti ćemo se da ne bude samo pregledan i ostavljen, već da mu se pruži adekvatna liječnička pomoć i njega do izlječenja. Preuzimamo brigu o njemu sada, za vrijeme i nakon izlječenja kako bi mu osigurali život dostojan čovjeka.