Dolazak novih dragovoljaca/ki

Naša Koordinatorica dragovoljaca/ki (volontera)  Divna Mufić uz ostale svoje poslove koordinacije dragovoljaca/ki i brige i za njih i za  korisnike naše udruge, u toku je obavljanja poslova i za više dobrih ljudi koji žele postati dragovoljaci/ke Kapi dobrote, naše udruge i udruge pok. Patera Antuna  Cveka.