Aktualne preporuke Crvenog križa

Mole se svi članovi „Kapi dobrote“ da pročitaju priložene upute za siguran način obilaska starijih i nemoćnih osoba i upute za siguran način primanja pomoći za starije i nemoćne osobe koje je objavio Crveni križ s ciljem smanjenja širenja zaraze.

 

Upute za siguran način primanja pomoći za starije i nemoćne osobe

Upute za siguran način obilaska starijih i nemoćnih osoba