Akcija u petak, 2. listopada 2020.

Uz redovite zadaće kao što su obilazak i pomaganje korisnicima, opskrba hranom, drvima i kućanskim aparatima, popravci u kući, odvoženje na liječničke preglede, čišćenje domova, popravci ili stavljanje novih krovova na domove korisnika, uređenje zidova, prozora, grijanja, potrebni izolacioni zahvati, žbukanje i slično, u ovo vrijeme pred zimu naglasak je na dovozu, spremanju na suho i cijepanju drva te odvozu drva korisnicima, s obzirom na to da se brojni tako zimi griju. U petak, 2. listopada 2020., dragovoljci i dragovoljke (volonteri) Kapi dobrote spremili su 40 m3 drva, nakon što su ispiljena, u skladište. Akcija je bila zaista zahtjevna i odrađena, hvala Bogu, bez nekih zastoja ili prepreka.